Напрямки діяльності

 1. Сприяння розвитку та удосконаленню якості надання торгівельних та дистриб'юторських послуг.
 2. Вивчення та узагальнення передового досвіду в галузі торгівлі професійним звуковим та світловим обладнанням, музичними інструментами та дистриб'юторства у цій галузі, а також сприяння впровадженню його в практику шляхом внесення пропозицій до органів влади з цих питань.
 3. Сприяння підготовці фахівців у сфері торгівлі професійним звуковим та світловим обладнанням, музичними інструментами.
 4. Сприяння підготовці фахівців у сфері виробництва професійним звуковим та світловим обладнанням, музичними інструментами.
 5. Сприяння розвитку міжнародного співробітництва з питань, що входять до завдань Асоціації.
 6. Сприяння дослідженням в галузі музичної культури в Україні.
 7. Створення сприятливих умов для професійного вдосконалення членів Асоціації.

Програма діяльності Асоціації до 2025 р.

 1. Співпраця з державними органами влади з питань митних тарифів (митного контролю) на імпорт (експорт) професійного звукового та світлового обладнання, музичних інструментів.
 2. Співпраця з державними органами влади з питань сертифікації професійного звукового та світлового обладнання, музичних інструментів.
 3. Співпраця з державними органами влади з питань використання радіочастот і радіосистем.
 4. Співпраця з державними органами влади з питань державних закупівель (тендерів)- консультаційна та організаційна підтримка членів Асоціації.
 5. Виставкова діяльність (проведення спеціалізованої виставки “Український музичний ярмарок”, організація участі членів Асоціації в інших спеціалізованих виставках).
 6. Видавнича діяльність (Видання та розповсюдження довідників, бюлетенів Асоціації та інших інформаційних матеріалів).
 7. Інформаційна діяльність (підтримка Веб-сайту Асоціації, моніторінг ринку України, популяризація діяльності членів Асоціації, інформаційне забезпечення членів Асоціації).
 8. Проведення практичних семінарів, круглих столів, майстер-класів, тощо.
 9. Сприяння організації та проведенню культурно-мистецьких акцій.
 10. Нормотворча діяльність (участь Асоціації в розробці галузевих нормативних документів; державних, міжгалузевих та галузевих програм розвитку (популяризації культури).
 11. Сприяння узгодженню цінової політики на послуги членів Асоціації.
 12. Захист ринку професійного звукового та світлового обладнання, музичних інструментів від недоброчинної конкуренції.
 13. Співпраця з іншими Асоціаціями, об’єднаннями.
 14. Сприяння розвитку регіональних осередків Асоціації.