Інструкція про порядок прийому

в члени Громадської організації «Всеукраїнська асоціація дистриб'юторів, виробників і продавців професійного звукового та світлового обладнання, музичних інструментів»

Згідно Статуту Громадської організації «Всеукраїнська асоціація дистриб'юторів, виробників і продавців професійного звукового та світлового обладнання, музичних інструментів» прийом в її члени здійснюється Правлінням.

Для прийому в колективні члени Асоціації необхідно надати:

 • заяву встановленого зразка;
 • протокол зборів трудового колективу підприємства встановленого зразка;
 • анкету члена Асоціації встановленого зразка.
 • дві рекомендації діючих членів Асоціації;
 • копії перших сторінок Статуту підприємства, на яких були б відображені реєстрація Статуту і напрямки діяльності підприємства;
 • копія свідоцтва про реєстрацію підприємства;
 • документальне підтвердження офіційної дистриб'юції торгових марок, які підприємство представляє в Україні.

Для прийому в індивідуальні члени Асоціації необхідно надати:

 • заяву встановленого зразка;
 • анкету члена Асоціації встановленого зразка.
 • дві рекомендації діючих членів Асоціації;
 • копія свідоцтва про реєстрацію приватного підприємця;
 • копія документу, що підтверджує реєстрацію як платника податків;
 • документальне підтвердження офіційної дистриб'юції торгових марок, які підприємець представляє в Україні.

Питання про прийом у члени Асоціації розглядається Правлінням на своєму наступному засіданні. Присутність заявника обов'язкова. Рішення приймається шляхом відкритого голосування. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні членів Правління.

У разі відмови про прийом у члени Асоціації, на протязі 15 днів заявник одержує письмове повідомлення. Заявник може повторно порушити питання про прийом його в члени Асоціації, але не раніше, ніж через 1 рік.

У разі позитивного вирішення питання про прийом в члени Асоціації, новий член Асоціації сплачує членські внески згідно Інструкції про членські та цільові внески.

Дані про нового члена Асоціації заносяться до "Журналу реєстрації членів Асоціації".

Членство в Асоціації вважається дійсним з дня засідання Правління, на якому було прийняте позитивне рішення про вступ у члени Асоціації.

Заява встановленого зразка - zaiava.rar (4 kb)

Протокол зборів трудового колективу підприємства - protokol.rar (3 kb)

Анкета члена Асоціації встановленого зразка - anketa.rar (3 kb)